Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Archív ARCHS
  Bufet BUFG
  Hosť. izba HIG
  Chodba A spojovacia CHS
  Chodba IA CHAS
  Chodba IB CHBS
  Chodba IC CHA
  Chodba IIA CHAG
  Chodba IIA spojovacia CHSS
  Chodba IIB01 CHAG
  Chodba IIC01 CHAG
  Jazyková učebňa OUJ IIB12 OUJ Sekunda
  Kabinet IKT KIKTS
  Kabinet jazykov KABJG
  Kabinet prax B KPUB
  Kabinet Tv - 1 KTv1
  Kabinet Tv - 2 KTv2
  Kancelária-prevádzka KPRS
  Kancelária - RCVČ KRCVČ
  Kancelária - riaditeľ SG K RSG
  Kancelária - riaditeľ SSOŠ KRSSOS
  Kancelária - sekretariát SEK
  Kancelária riaditeľa SZUŠ KRZUSG
  Kancelária zástupcu RŠ KZRG
  Kancelária zriaďovateľa KZS
  Kancelária ZrŠ KZG
  Klubovňa ŠK ELBA KLUB
  Knižnica IIB14 KNIG
  Konzultačná miestnosť KMG
  Konzultačná miestnosť WC KMWCG
  Kuchyňa KCHS
  Malá zborovňa-a MZaS
  Malá zborovňa-b MZbS
  Odborná učebňa C OUC Rozvrh
  Odborná učebňa D OUD Rozvrh
  Odborná učebňa E OUE
  Odborná učebňa F OUF Rozvrh
  Odborná učebňa kozmetika G OUGG
  Odborná učebňa N OU-N
  Odborná učebňa praktická B OUBS
  Odborná učebňa výtvarná A OUAS
  Okolie školy
  Posilňovňa POS Rozvrh
  Projekty - EU
  Rekondičné centrum I. RCI
  Rekondičné centrum II. RCII
  Sklad - archív SKAG
  Sklad pomôcok-prírodné vedy SP-PV
  Sklad správcu IB13 SKS
  Sklad správcu IA15 SKS
  Sklad uč.pomôcok SUPG
  Sklad učebníc SUČS
  Spoločenská miestnosť SMS
  Šatňa-kozmetika SAK
  Šatňa STS
  Šatňa - ateliér SAS
  Šatňa Tv - 2 ŠTv - 2
  Šatňa Tv - 3 ŠTv - 3
  Šatňa Tv - 4 ŠTv - 4
  Šatňa Tv -1 ŠTv - 1
  Telocvičňa - Malá Tv-M
  Telocvičňa - Veľká Tv-V
  Učebňa IIC07 UMG Tercia
  Učebňa 1.A 1.A - IIC09 Rozvrh
Sexta
  Učebňa 1.G 1.G - IIB12 Rozvrh
Kvarta
  Učebňa 2.A 2.A - IIC08 Rozvrh
II.A
  Učebňa 2.G 2.G - IIB11 Rozvrh
Sekunda
  Učebňa 3.A 3.A - IIC05 Rozvrh
III.A
  Učebňa 3.G 3.G - IIC06 Rozvrh
Kvinta
  Učebňa 4.A 4.A - IIB10 Rozvrh
  Učebňa 4.G 4.G - IIC04 Rozvrh
  Učebňa 5.G 5.G - IIC 07 Rozvrh
  Učebňa 6.G 6.G - IIA09 Rozvrh
IV.A
  Učebňa 7.G 7.G - IIA10 Rozvrh
Septima
  Učebňa 8.G 8.G - IIA11 Rozvrh
Oktáva
  Učebňa I.U I.U Rozvrh
  Učebňa II.U II.U Rozvrh
  Učebňa III.U III.U Rozvrh
  Učebňa IV.U IV.U Rozvrh
  Učebňa OUI IIA07 UIG
  Učebné pomôcky UčPG
  Vestibul VES
  Výstavná sieň VA
  Výstavná sieň VS
  WC-dievčatá IA08 WCDS
  WC-dievčatá IIA06 WCD
  WC-dievčatá IIB08 WCDG
  WC-dievčatá IIC12 WCD
  WC-hosť.izba WCHG
  WC-chlapci IA09 WCCS
  WC-chlapci IIA05 WCC
  WC-chlapci IIB09 WCCG
  WC-chlapci IIC13 WCC
  WC-kabinet jazykov IIC16 WCK
  WC-kancelária WCKS
  WC-šatňa WC
  WC-učitelia IIB07 WCUG
  WC-učitelia IIC14 WCU
  WC-ZRŠ IIC15 WCRG
  WC - zriadovateľ WCZS
  WC dievčatá IB14 WCD
  WC dievčatá IC08 WCDS
  WC chlapci IB15 WCC
  WC Rekondičné centrum II. WCRCII
  WC učitelia WCUS
  WCChlapci IC07 WCC
  WCRekondičné centrum I. WCRCI
  WCRiaditeľka WCRS
  WCUčitelia WCU
  WCZUŠII WCZII
  Zasadacia miestnosť ZM
  Zborovňa ZSG

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Súkromné športové gymnázium - ELBA, Smetanova 2, Prešov
    Smetanova 2, 08 005 Prešov
  • +421 51 7714999

Fotogaléria