Navigácia

O škole

Profil školy

Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/

 

 

Súkromné športové gymnázium ELBA začalo písať svoju históriu 1. septembra 2006. Zriaďovateľom školy je Ing. Emil Blicha – ELBA. Škola poskytuje štúdium v študijnom odbore 7902 576 gymnázium – telesná výchova formou osemročného štúdia. Štúdium končí maturitnou skúškou.

Poslaním školy je pripraviť študentov vo všeobecno - vzdelávacej oblasti prostredníctvom humanitných a prírodovedných predmetov na vysokoškolské štúdium. Rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy pripravujeme absolventov aj pre súčasný športovo spoločenský trh práce, kde sa uplatnia ako aktívni športovci, neskôr ako tréneri alebo športoví funkcionári.

 

Novinky

Kontakt

  • Súkromné športové gymnázium - ELBA, Smetanova 2, Prešov
    Smetanova 2, 08 005 Prešov
  • +421 51 7714999

Fotogaléria